psykodrama sociodrama


 Jag har arbetat aktivt med psykodrama mellan 1989 och 2002. Jag har haft många ungdomsgrupperunder min tid som speciallärare på högstadiet, i psykodrama och sociodrama. Jag är examinerad inom Svenska Morenoinstitutet för Psykodrama, Sociometrioch Psykoterapi. Jag är Director of  Psychodrama,Certified Practitioner sedan november 1999, med rätt att leda grupper och att utbilda grupper på grundnivå.

-Men Ann, hur ska man förklara en sak där man kan prata som sin egen sko, spela sina drömmar som en teaterpjäs eller spela värsta såpoperarollspelen? kan någon i en ungdomsgrupp fråga när de hållit på ett tag.

 Jag brukar svara att ordet psykodrama betyder ”själen i handling”. Svaret ger en bild av vad psykodrama är och tycks kunna förklara en del. Ibland kan emellertid en mer uttömmande beskrivning behövas. Här kan du läsa mera: Sociodrama och Psykodrama.

Jag har även skrivit om nio ungdomar, som har sociodrama under ett år i nian. Den kan du läsa här: Penny bygger ett stort rymdskepp i aulan.

Jag har även haft handledning för olika gruppledare inom socialförvaltningen och skolan i

Finspång mellan våren 2000 – hösten 2002. Om innehåll och övningar från den handledningen kan du läsa här: Att komma till uttryck Handledning i sociodrama

Läs mer om psykodrama:

www.svenskamorenoinstitutet.se

www.psykodrama.nu