pedagogik

Jag är speciallärare till yrket och skriver pedagogiska utredningar. Jag ger pedagogiska råd om arbetssätt och anpassningar utifrån de indikationer som utredningen ger. Mesta delen av mitt yrkesliv har jag arbetat på högstadiet, men även en lång tid på gymnasiet. 

Jag har arbetat aktivt med psykodrama mellan 1989 och 2002. Jag har haft många ungdomsgrupperunder min tid som speciallärare på högstadiet, i psykodrama och sociodrama. Jag är examinerad inom Svenska Morenoinstitutet för Psykodrama, Sociometrioch Psykoterapi. Jag är Director of  Psychodrama,Certified Practitioner sedan november 1999, med rätt att leda grupper och att utbilda grupper på grundnivå.