Hantverk

Jag är medlem i Åmåls Slöjdare & Konsthantverkare där jag ställer ut waldorfdockor och akvareller samt svartgods på Hantverksmagasinet:

 hantverksmagasinet.eu

Jag administrerar Hantverksmagsinets instagram: @hantverksmagsinetiamal