pedagogisk utredning, psykodrama

Skaparverkstan    Ann Löfgren

 

Pedagogisk utredning

 

Ann Löfgren

 Jag är speciallärare och skriver pedagogiska utredningar. Jag kan ge pedagogiska råd om arbetssätt och anpassningar uti-

från de indikationer som utredningen ger. Mesta delen av mitt yrkesliv har jag arbetat på högstadiet, men även en lång tid på gymnasiet.


•Certifierad användare av LOGOS-testet, ett datortest för avancerade pedagogiska läsutredningar med inriktning på specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

                           

•Intygsgivare för anpassat högskoleprov för dyslektiker, Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi här


•Auktoriserad att utreda specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli utifrån min profession som pedagog


•Behörig att skriva intyg för anpassat teoriprov för körkort

 

 För medicinsk diagnos gällande dyslexi/dyskalkyli krävs samarbete med logoped och psykolog.

 

Här kan du läsa min sammanfattning om dyslexi, och mitt informationsblad om dyskalkyli samt min uppsats  ”Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det. Om matematiksvårigheter och modet att förändra förlegade tankemönster."

 

Läs mer om dyslexi här  (Dyslexiförbundet FLMS)

 

Läs mer om dyskalkyli här (Kognitivt Centrum)


Psykodrama och Sociodrama

 

 Jag har arbetat aktivt med psykodrama mellan 1989 och 2002. Jag har haft många ungdomsgrupperunder min tid som speciallärare på högstadiet, i psykodrama och sociodrama. Jag är examinerad inom Svenska Morenoinstitutet för Psykodrama, Sociometrioch Psykoterapi. Jag är Director of  Psychodrama,Certified Practitioner sedan november 1999, med rätt att leda grupper och att utbilda grupper på grundnivå.

 

-Men Ann, hur ska man förklara en sak där man kan prata som sin egen sko, spela sina drömmar som en teaterpjäs eller spela värsta såpoperarollspelen? kan någon i en ungdomsgrupp fråga när de hållit på ett tag.

 

 Jag brukar svara att ordet psykodrama betyder "själen i handling". Svaret ger en bild av vad psykodrama är och tycks kunna förklara en del. Ibland kan emellertid en mer uttömmande beskrivning behövas. Här kan du läsa mera: Sociodrama och Psykodrama.

 

Jag har även skrivit om nio ungdomar, som har sociodrama under ett år i nian. Den kan du läsa här: Penny bygger ett stort rymdskepp i aulan.

 

Jag har även haft handledning för olika gruppledare inom socialförvaltningen och skolan i

Finspång mellan våren 2000 - hösten 2002. Om innehåll och övningar från den handledningen kan du läsa här: Att komma till uttryck Handledning i sociodrama

 

Läs mer om psykodrama:


www.svenskamorenoinstitutet.se

www.psykodrama.nu

 


    Ann Löfgren, Kungsgatan 12, 662 31 ÅMÅL

       skaparverkstan@annlofgren.se