läsutredning matematikutredning

Jag är speciallärare till yrket och skriver pedagogiska utredningar. Jag ger pedagogiska råd om arbetssätt och anpassningar utifrån de indikationer som utredningen ger. Mesta delen av mitt yrkesliv har jag arbetat på högstadiet, men även en lång tid på gymnasiet. 

•Certifierad användare av LOGOS-testet, ett datortest för avancerade pedagogiska läsutredningar med inriktning på specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi   

•Intygsgivare för anpassat högskoleprov för dyslektiker, Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi här

•Auktoriserad att utreda specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli utifrån min profession som pedagog

•Behörig att skriva intyg för anpassat teoriprov för körkort

 För medicinsk diagnos gällande dyslexi/dyskalkyli krävs samarbete med logoped och psykolog. 

Här kan du läsa min sammanfattning om dyslexi, och mitt informationsblad om dyskalkyli samt min uppsats  ”Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det. Om matematiksvårigheter och modet att förändra förlegade tankemönster.”

Läs mer om dyslexi här  (Dyslexiförbundet FLMS)

Läs mer om dyskalkyli här (Kognitivt Centrum)