pedagogisk utredning, psykodrama

Skaparverkstan    Ann Löfgren

 

Pedagogisk utredning

 

Ann Löfgren

 

Jag är speciallärare och skriver pedagogiska utredningar. Jag kan ge pedagogiska råd om arbetssätt och anpassningar uti-

från de indikationer som utredningen ger. Mesta delen av mitt yrkesliv har jag arbetat på högstadiet, men nu även en lång tid på gymnasiet.

 

 

Jag är:

•Certifierad användare av LOGOS-testet, ett dato”Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det.”

Om matematiksvårigheter och modet att förändra förlegade tankemönsterrtest för avancerade pedagogiska läsutredningar med inriktning på specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi                               

•Intygsgivare för anpassat högskoleprov för dyslektiker

•Auktoriserad att utreda specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli utifrån min profession som pedagog

•Behörig att skriva intyg för anpassat teoriprov för körkort

 

 För medicinsk diagnos gällande dyslexi/dyskalkyli krävs samarbete med logoped och psykolog.

 

Här kan du läsa min sammanfattning om dyslexi, och mitt informationsblad om dyskalkyli samt min uppsats  ”Jag tycker matematik är riktigt onödigt och jag skulle helst slippa det. Om matematiksvårigheter och modet att förändra förlegade tankemönster."

 

 

Läs mer om dyslexi här  (Dyslexiförbundet FLMS)

 

Läs mer om högskoleprovet för dig med dyslexi här

 

Läs mer om dyskalkyli här (Kognitivt Centrum)

 

 

 

 

 

           Den som skapar överlever

    Ann Löfgren, Kungsgatan 12, 662 31 ÅMÅL

       skaparverkstan@annlofgren.se